globe

GBV & Asylum

Asiel in België en gendergerelateerd geweld: Tools ter identificatie en begeleiding van betrokken personen.

De hub « GBV & Asylum » heeft als doel de identificatie en begeleiding te verbeteren van personen binnen het opvangnetwerk in België die geconfronteerd werden met gendergerelateerd geweld (fysiek, psychologisch en/of seksueel).

Een geïntegreerde aanpak van gendergerelateerd geweld (GGG) binnen de context van asiel

Deze website kadert binnen het project “GBV & Asylum: an integrated approach”, dat gecoördineerd werd door GAMS België vzw, in partnership met INTACT vzw en de Europese Family Justice Center Alliance (EFJCA), en gesubsidieerd door het Asylum, Migration and Integration Fond (AMIF) van de Europese Unie.

Binnen het project werden tevens meer dan 150 personen, werkzaam binnen de sociale en medische diensten van de opvangcentra van Fedasil, Rode Kruis Vlaanderen, Croix-Rouge en partners, opgeleid tot referentiepersonen GGG.

Tools ter identificatie en begeleiding

Samen met de partners binnen het opvangnetwerk en de organisaties actief binnen het werkveld (isala asbl, Le monde selon les femmes asbl, Merhaba vzw, Payoke vzw, La voix des femmes asbl en SOS Viol), werden hulpmiddelen ontwikkeld die de identificatie en begeleiding van de doelgroep faciliteren.

Te vinden op deze website:

  • Didactische fiches om gendergerelateerd geweld binnen de context van internationale bescherming beter te begrijpen en in staat zijn te (re)ageren: seksuele uitbuiting, gedwongen huwelijken, vrouwelijke genitale verminking, mensenhandel, partnergeweld, seksueel geweld, geweld en discriminatie tov LGBTI-personen, gendergerelateerd geweld tov kinderen)
  • Praktische hulpbronnen, voor individuele begeleiding of in groep, afkomstig van de organisaties actief binnen het werkveld, inclusief de synthese van het colloquium georganiseerd op 11 december 2019 met aanbevelingen voor de sector van internationale bescherming.
  • Een korte video voor de personen die in het aankomstcentrum Klein Kasteel in Brussel verblijven, in afwachting van een toewijzing naar een structureler opvangcentrum.

Contact

GAMS België vzw
Hoofdzetel: Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Brussel 
Ondernemingsnummer: 458.323.119 
info@gams.be/ www.gams.be
Rekeningnummer: BE37 0012 8683 3928

Contact

logo-gams-20ans
logo-efjca
AMIF_nl

De inhoud van deze site vertegenwoordigt alleen de standpunten van de projectpartners en is uitsluitend hun verantwoordelijkheid.
De Europese Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van de daarin opgenomen informatie.

© Copyright GAMS Belgium 2020 – Privacybeleid