Hulpmiddelen

Hier worden enkele praktische tools weergegeven die gebruikt kunnen worden in de begeleiding (individueel of in groep) van personen geconfronteerd met gendergerelateerd geweld. Opmerking: Spreekt u ook Frans? Ga dan zeker ook eens kijken op de Franstalige pagina voor meer bronnen!

Bronnen voor individuele begeleiding

Bronnen voor groepsactiviteiten

« GENDER-BASED VIOLENCE & ASYLUM : LOOK – LISTEN – LINK »

Op 11 december 2019 had het colloquium « Gender-Based Violence & Asylum: Look – Listen – Link » plaats. Het colloquium had als doel praktijken en reflecties te delen en te vergelijken, teneinde de debatten over migratie, asiel en gendergerelateerd geweld aan te wakkeren.

Le colloque du 11 décembre 2019

Contact

GAMS België vzw
Hoofdzetel: Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Brussel 
Ondernemingsnummer: 458.323.119 
info@gams.be/ www.gams.be
Rekeningnummer: BE37 0012 8683 3928

Contact

logo-gams-20ans
logo-efjca
AMIF_nl

De inhoud van deze site vertegenwoordigt alleen de standpunten van de projectpartners en is uitsluitend hun verantwoordelijkheid.
De Europese Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van de daarin opgenomen informatie.

© Copyright GAMS Belgium 2020 – Privacybeleid