Didactische Fiches

15 Didactische fiches om gendergerelateerd geweld in de context van internationale bescherming (asiel) beter te begrijpen en in staat zijn te (re)ageren 

BESLISSINGSBOOM

Deze publicatie werd ontwikkeld, geproduceerd, ge-edit en uitgegeven door GAMS België, in samenwerking met Intact en de European Family Justice Center Alliance met de bijdrage van verschillende verenigingen (isala asbl, La Voix des femmes asbl, Le Monde selon les femmes asbl, Merhaba vzw, Payoke vzw, SOS Viol asbl), als onderdeel van het project “Gender-Based Violence and Asylum: an integrated approach”. Het project werd gefinancierd door het Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) (D.G. Migratie en Binnenlandse Zaken) van de Europese Commissie. 

Fabienne RICHARD, directrice GAMS België 

Katrien DE KOSTER en Pauline Bekaert (vervangster)regiocoördinatrice Vlaanderen, GAMS België 

Léa CHAMPAGNE, GBV and Asylum projectverantwoordelijke, GAMS Belg 

Contactpersonen die hebben bijgedragen aan het schrijven, herlezen en bewerken van de factsheets (in alfabetische volgorde) 

Valentine AUDATE, dossiercoördinatrice voor gender, Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS)  

Pauline BEKAERT, vervangend regiocoördinatrice Vlaanderen, GAMS België 

Kelly BEUTELS, sociaal werkster, GAMS België

Léa CHAMPAGNE, GBV and Asylum projectverantwoordelijke, GAMS België 

Charlotte CHEVALIER, advocate, INTACT 

Gémaëlle CORSINI, coördinatrice, La Maison Plurielle 

Annalisa D’AGUANNO, psychologe, GAMS België 

Hedwige DE BIOURGE, MENA celmanager, Fedasil 

Katrien DE KOSTER, regiocoördinatrice Vlaanderen, GAMS België 

Frederik DEJONGHE, beleidsmedewerker en juristPayoke 

Evelyne DOGNIEZ, directrice van de afdeling asielzoekersCroix-Rouge francophone de Belgique 

Caroline DRIESEN, juriste, GAMS België 

Stephanie FLORQUIN, adjunct-directrice, GAMS België 

Pascale FRANCK, vice-president, European Family Justice Center Alliance (EFJCA) 

Catherine HAILLIEZ, psychologe, SOS Viol 

Martine HENDRICKX, attachée, Afdeling Onderzoek en Beleid, Fedasil 

Ilse HULSBOSCH, communicatie en training, PAG-ASA 

Liesbeth KENNES, experte kindermisbruik en seksueel geweld 

Stephanie JACQUET-PARIENTE, juriste, SOS Viol 

Coralie LIZIN, sociaal werksterService de violence conjugale – Ça vaut pas l’coup, SolidarisNamen 

Florence LOBERT, sociaal werksterService de violence conjugale – Ça vaut pas l’coup, SolidarisNamen 

Keyla LUMEKA, juriste, GAMS België 

Mathieu MALENGREAU, psychologe, SOS Viol 

Pascale MAQUESTIAU, Mission Officer, Le Monde selon femmes 

Jean-François MINET, Afdeling Georganiseerde Misdaad – Eenheid Smokkel en Mensenhandel, Ministerie van Justitie 

Sam MOUISSAT, directrice, Merhaba 

Carolina NEIRA VIANELLO, regiocoördinatrice Brussel, GAMS België 

Seydou NIANG, sociaal werker, GAMS België 

Pierrette PAPE, voorzitster, isala  

Sophie PERDAENS, coördinatrice kwetsbare personen, Fedasil 

Veerle PETERS, Cel MINTEH (Minderjarigen en Mensenhandel), Dienst Vreemdelingenzaken 

Maria MIGUEL SIERRA, directriceLa Voix des femmes 

Fabienne RICHARD, directrice, GAMS België 

Ximena RIMEZ, psychologe en projectverantwoordelijke, Maison Plurielle

Bénédicte ROSIER, vroedvrouw en studente Master Sexual and Reproductive Health 

Olivier SLOSSE, politiecommissaris en woordvoerder Brussel-Hoofdstad (Elsene), medewerker Centrum voor Zorg na seksueel geweld (CZSG) in Brussel 

Jessica TATOUT, sociaal werkster, GAMS België

Katia VERBIEST, stafmedewerkster, Humanitaire Diensten, Opvang Asielzoekers, Rode Kruis Vlaanderen 

Natalia VALDES JUANOVNA, Legal Services, CGRA 

Julie VANDERKELEN coördinatrice psychosociale dienst, Fedasil 

Graphic design: Olivier THOMAS, Studiorama / http://www.studiorama.es/fr/studiorama/ 

Webmaster: Julien ALBISOR, webdesignerGAMS Belg 

Communicatie: Daniela BISHOP, communicatieverantwoordelijke, GAMS België 

Vertaling: Filip VANHAECKE, https://linguae.be/ 

GBV and AsylumLearn & Act: Didactische fiches over gendergerelateerd geweld in de context van asiel door GAMS België, wordt beschikbaar gesteld onder de voorwaarden van de Creative Commons Attribution License – No Commercial Use – No Modification 4.0 International.  

Verantwoordelijke uitgever 

GAMS Belgique  GAMS België 
Gabrielle Petitstraat 6 – 1080 Brussel  
www.gams.be 
info@gams.be 

Om dit document te citeren: GAMS Belgium (2019). GBV and AsylumLearn & Act, Didactische fiches: leer en handel rond gendergerelateerd geweld in de context van asielBrussel. Retrieved from: www.gbv-asylum-hub.be 

TRANSVERSALE FICHES

genre

Gender en gendergerelateerd geweld

Maatregelen in het kader van internationale en nationale bescherming tav gendergerelateerd geweld

Impact van gendergerelateerd geweld op de gezondheid

Individuele gespreksvoering

Het organiseren van een groepsactiviteit rond gendergerelateerd geweld

Veiligheid in het opvangcentrum

SPECIFIEKE FICHES

Seksuele uitbuiting en asiel

Gedwongen huwelijken en asiel

Vrouwelijke genitale verminking en asiel

Mensenhandel en asiel

Discriminatie en geweld ten gevolge van geslacht, seksuele oriëntatie, genderidentiteit en/of -expressie

Partnergeweld en asiel

Seksueel geweld en asiel

Gendergerelateerd geweld bij kinderen in de context van asiel

Contact

GAMS België vzw
Hoofdzetel: Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Brussel 
Ondernemingsnummer: 458.323.119 
info@gams.be/ www.gams.be
Rekeningnummer: BE37 0012 8683 3928

Contact

logo-gams-20ans
logo-efjca
AMIF_nl

De inhoud van deze site vertegenwoordigt alleen de standpunten van de projectpartners en is uitsluitend hun verantwoordelijkheid.
De Europese Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van de daarin opgenomen informatie.

© Copyright GAMS Belgium 2020 – Privacybeleid