Een duidelijke boodschap: Stop gendergerelateerd geweld!

Het belangrijk om verzoekers (v/m/x) van internationale bescherming bij hun aankomst te informeren dat gendergerelateerd geweld (VBG) niet wordt getolereerd, zowel in opvangcentra als elders. Het is nodig personen bewust te maken over wat gendergerelateerd geweld juist inhoudt en hoe hierop te (re)ageren, om zichzelf en anderen te beschermen en daders hierop aan te spreken. De video geeft een duidelijke boodschap: Stop het geweld!

Gendergerelateerd geweld wordt niet geaccepteerd!

De video van 2min30 is een concreet en visueel hulpmiddel bestemd voor iedereen (v/m/x).

Er komen drie situaties aan bod:

  • Verbaal geweld
  • Grensoverschrijdend gedrag bij het wachten in de eetzaal
  • Een poging tot verkrachting in de gangen die naar de woonvertrekken leiden

Elke situatie eindigt met het tonen van de sanctie gekoppeld aan de verschillende vormen van geweld, om duidelijk mee te geven dat gendergerelateerd geweld, in geen enkele context, geaccepteerd wordt.

Video ontwikkeld in samenwerking met The Ink Link en Studio Boniato.

Gendergerelateerd geweld is een zaak van iedereen

Deze video werd ontwikkeld binnen een specifieke context, toch is de boodschap universeel en kan de video ook binnen andere kaders en voor andere doelgroepen ingezet worden als hulpmiddel.

Contact

GAMS België vzw
Hoofdzetel: Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Brussel 
Ondernemingsnummer: 458.323.119 
info@gams.be/ www.gams.be
Rekeningnummer: BE37 0012 8683 3928

Contact

logo-gams-20ans
logo-efjca
AMIF_nl

De inhoud van deze site vertegenwoordigt alleen de standpunten van de projectpartners en is uitsluitend hun verantwoordelijkheid.
De Europese Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van de daarin opgenomen informatie.

© Copyright GAMS Belgium 2020 – Privacybeleid